INSPIRING TRENCHLESS TECHNOLOGIES
 
Menu
 

BEZVÝKOPOVÁ TECHNIKA, KTERÁ NADCHNE

Ekonomické a ekologické přednosti bezvýkopové techniky vůči otevřené pokládce jsou zřejmé: jsou ušetřeny cenné povrchy, odpadají nákladné výkopové a obnovovací práce, nevznikají dopravní omezení, objevují se pouze malé emise hluku, CO₂ a jemného prachu a výrazně se zkracuje vlastní stavební čas a náklady.Bezvýkopová technika společnosti TRACTO-TECHNIK je zárukou prvotřídní kvality a vysoké spolehlivosti. Naše systémy NODIG jsou dimenzovány na maximální univerzalitu produktů a použití, vysokou životnost, nízké opotřebení a vysokou produktivitu. Naší snahou je totiž nabízet komplexní a flexibilní řešení, která našim zákazníkům umožňují udržitelný hospodářský úspěch. K tomu patří široký výběr dokonale vyladěného příslušenství, stejně jako rozsáhlé projektové poradenství a služby na míru.
Naše produktová paleta zahrnuje kompletní spektrum aplikací bezvýkopové pokládky přívodního a odvodního potrubí.

APLIKACE

Pokládka vodovodního potrubí

Postupy NODIG pro bezvýkopovou pokládku tlakových vodovodních vedení a pro připojení konečných spotřebitelů.
 • Řízené vodorovné vrty se systémem GRUNDODRILL
 • Neřízené vrty se systémem GRUNDOMAT pro domovní přípojky a křížení silnic
 • Řízené vrty se systémem GRUNDOPIT pro domovní přípojky a křížení silnic

Optické vlákno FTTx

Postupy NODIG pro bezvýkopovou pokládku ochranných potrubí pro síť optických vláken a pro připojení konečných spotřebitelů (FTTx).
 • LPodélná pokládka se systémem GRUNDOMAT
 • Neřízené vrty se systémem GRUNDOMAT pro domovní přípojky a křížení silnic
 • Řízené vrty se systémem GRUNDOPIT pro domovní přípojky a křížení silnicr

Distribuční sítě zemního plynu

Postupy NODIG pro bezvýkopovou pokládku tlakových vedení pro dopravu a distribuci zemního plynu a pro připojení konečných spotřebitelů.
 • Řízené vodorovné vrty se systémem GRUNDODRILL
 • Neřízené vrty se systémem GRUNDOMAT pro domovní přípojky a křížení silnic
 • Řízené vrty se systémem GRUNDOPIT pro domovní přípojky a křížení silnicr

Zemní kabely / elektřina

Postupy NODIG pro podzemní pokládku ochranného potrubí pro elektrická vedení středního a vysokého napětí na velké vzdálenosti pro dopravu a výstavbu sítí.
 • Řízené vodorovné vrty se systémem GRUNDODRILL
 • Neřízené vrty se systémem GRUNDOMAT pro domovní přípojky a křížení silnic
 • Řízené vrty se systémem GRUNDOPIT pro domovní přípojky a křížení silnic

Výstavba kanalizačních sítí

Postupy NODIG pro bezvýkopovou pokládku tlakových potrubí pro dopravu odpadních vod do kanalizační sítě a pro pokládku samospádových potrubí pro domovní kanalizační přípojky.
 • Řízené vodorovné vrty se systémem GRUNDODRILL
 • Tlakové vrty se systémem GRUNDOBORE

E-mobilita

Postupy NODIG pro instalaci elektrických nabíjecích stanic a bezvýkopovou pokládku ochranného potrubí pro elektrické kabely a řídicí vedení v elektrické síti.
 • Příprava kruhových stavebních jam na klíč se systémem GRUNDOPIT K
 • Vrty pro nabíjecí stanici se systémem GRUNDOPIT K
 • Vrty k nabíjecí stanici se systémem GRUNDOMAT

Pokládka potrubí

Postupy NODIG pro bezvýkopovou pokládku médiových potrubí pro dopravu kapalin a plynů a pro podporu řízených vrtů při pokládce potrubí.
 • Dynamické ražení ocelovou trubkou se systémem GRUNDORAM
 • Asistenční techniky HDD se systémem GRUNDORAM

Větrné parky

Postupy NODIG pro bezvýkopovou pokládku médiových potrubí pro dopravu elektřiny z větrných parků na pevnině (onshore) nebo na pobřeží (offshore) pro napájení rozvodné sítě.
 • Řízené vodorovné vrty se systémem GRUNDODRILL

Výstavba sítí dálkového rozvodu tepla

Postupy NODIG pro bezvýkopovou pokládku médiových potrubí pro dopravu tepelné energie pro vytápění a ohřev vody při výstavbě sítě dálkového rozvodu tepla.
 • Řízené vodorovné vrty se systémem GRUNDODRILL
 • Dynamické ražení ocelovou trubkou se systémem GRUNDORAM

DALŠÍ INOVATIVNÍ APLIKACE

Naše systémy NODIG lze používat pro řadu dalších inovativních aplikací:
 • Drenáže
 • Geotechnika
 • Studnařství
 • Inovativní vertikální aplikace


INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO PODZEMNÍ POKLÁDKU POTRUBÍ.

Ukázkové systémy Nodig společnosti TRACTO-TECHNIK přinesly do současnosti na trh řadu standardů, které v uplynulých letech způsobily revoluci v bezvýkopové pokládce a obnově potrubí. (Všechny údaje v závislosti na vlastnostech půdy)

NOVÁ POKLÁDKA POTRUBÍ

Domovní přípojky pro všechny obory
Zemní rakety GRUNDOMAT
se stupňovou nebo korunovou hlavou, krátká provedení

Průměr: 45–180 mm
Délka vrtu: až 25 m
Potrubí: až DN 160
Křižování ocelového potrubí (podzemní křižování)
Trubková beranidla GRUNDORAM

Délka vrtu: až 80 m
Potrubí: až DN 4000
Domovní přípojky pro všechny obory
Minizařízení pro mokré vrtání GRUNDOPIT

Délka vrtu: až 100 m
Potrubí: až DN 200

 

Křižování (podzemní křižování), podélná pokládka
Zařízení pro mokré vrtání GRUNDODRILL

Délka vrtu: až 500 m
Potrubí: až DN 700
Křižování (podzemní křižování), přesné vrty, např. samospádová potrubí
Tlaková vrtací zařízení GRUNDOBORE

Délka vrtu: až 50 m
Potrubí: až DA 406
 

 


OBNOVA POTRUBÍ

 

Obnova potrubí metodami berstlining, relining, redukce, TIP
Statické lafety GRUNDOBURST

Délka tunelu: až 200 m
Potrubí: až DN 1000 rovněž oválné profily
Obnova potrubí metodou berstlining
Dynamická kladiva GRUNDOCRACK
Lanový naviják: typ Bagela

Délka tunelu: až 200 m
Potrubí: až DN 100
Berstlining v oboru domovních přípojek
Lanový naviják GRUNDOTUGGER

Délka tunelu: až 55 m
Potrubí: až DN 150

 STAHOVÁNÍ

Zde jsou k dispozici ke stažení prospekty a brožury jako soubory PDF. Jednoduše klepněte na obrázek titulu a stahování se automaticky spustí. Další prospekty v angličtině jsou k dispozici na mezinárodní webové stránce společnosti TRACTO-TECHNIK.
JSME TU PRO VÁS

Jako „globální hráč“ jsme celosvětově propojeni se všemi významnými účastníky na trhu. To prostě znamená: Kde jsou trhy, nejsme ani my daleko. Ať se jedná onaše vlastní podniky, sesterské společnosti, či naše početné distribuční partnery; ovaše přání azájmy se po celém světě starají vysoce motivovaní amístní pracovníci. Kromě mnoha jiných vlastností v celém světě obzvlášť oceňují naši spolehlivost a rozsáhlé know-how.
 

VÁŠ DISTRIBUČNÍ PARTNER V


Interglobal Duo s.r.o.
Tělovýchovná 1076
CZ-155 00 Praha 5 - Reporyje
Tel.: +420 2 33 35 05 93
Tel.: +420 2 33 35 06 79
Fax:  +420 233350238
Home: www.interglobal.cz

VÝROBCE

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
ústředí společnosti
Paul-Schmidt-Straße 2
57368 Lennestadt
Německo
Tel.: +49 2723 808-0
Fax: +49 2723 808-180
E-Mail:info@tracto-technik.com
www.tracto-technik.com